Thursday, April 12, 2012

Kuidas kõik alguse sai


Algusest

Enne, kui MTÜ Kass ja Pojad jõudis hakata blogi pidama, juhtus nii mõndagi. Algus oli nagu algus ikka. Eelmise aasta lõpus kogunes väike seltskond kassida heast käekäigust hoolivad inimesi, kel juba varuks päris palju kogemusi koduta kasside aitamisel, ning uue ühingu asutamise otsus sündis ruttu. Ühingu põhimõtted said põhikirja järgmiselt:

● Ühingu eesmärk on arendada ja tutvustada lemmikloomapidamise kultuuri ja sekkuda olukordades, kus lemmikloomad vajavad konkreetset abi. Ühing koondab inimesi, kes hoolivad lemmikloomade heast käekäigust ning kes on valmis nõu ja jõuga aitama hooletusse jäetud ja hätta sattunud lemmikloomi.
● Oma eesmärgi saavutamiseks tegutseb Ühing järgmistel põhisuundadel:
● teeb aktiivset selgitustööd lemmikloomade kodutuks jäämise vältimiseks ja iga inimese võimalustest ise aidata hättasattunud loomi, propageerib lemmikloomade soovimatute järglaste vältimist, lemmikloomade teadlikku ja tervislikku toitmist;
● korraldab hättasattunud lemmikloomade äratoomist tänavalt, nende ravi ja sotsialiseerimist ning neile uute kodude otsimist;
● osaleb avalikel loomakaitseteemalistel üritustel;
● oma tegevuse rahastamiseks kogub annetusi, korraldab heategevusmüüke ja korjandusi;
● väljendab ja esindab oma liikmete ühishuve;
● teeb koostööd organisatsioonidega, kellel on sarnased eesmärgid

Ühingu hoiukodudes leiab hetkel peavarju neli kassi. Kõik meie hoiukassid saavad astuvad blogis üles ning sõnas ja pildis tutvustatud.

MTÜ Kass ja Pojad teeb oma esimene avaliku üleastumise Eliitkassiklubi Jessy korraldataval kassinäitusel 14. aprillil 2012 Tallinna Lauluväljakul. Sündmus saab sõnas ja pildis kajastatud.

No comments:

Post a Comment